Corona

Shirur :शिरूर तालुक्यातील २३ गावात ६६ कोरोना बाधित रुग्ण कोरोनाचा आकडा पुन्हा वाढला

Shirur शिरूर तालुक्यातील २३ गावात ६६ कोरोना बाधित रुग्ण कोरोनाचा आकडा पुन्हा वाढला   शिरूर दिनांक प्रतिनिधी     शिरूर...

Shirur : शिरूर तालुक्यातील ३३ गावात ७२ कोरोना बाधित रुग्ण तर दोघांचा मृत्यू

Shirur शिरूर तालुक्यातील ३३ गावात ७२ कोरोना बाधित रुग्ण तर दोघांचा मृत्यू   शिरूर दिनांक प्रतिनिधी     शिरूर तालुक्यातील...

Shirur : शिरूर तालुक्यातील ३७ गावात १०१ कोरोना बाधित रुग्ण

Shirur शिरूर दिनांक प्रतिनिधी     दोन दिवसात शिरूर तालुक्यातील ३७ गावात १०१ कोरोना बाधित रुग्ण आढळले  असल्याची माहिती शिरूर...

Shirur : शिरूर शहरातील ६ भागात ९ कोरोना बाधित रुग्ण

Shirur शिरूर दिनांक प्रतिनिधी शिरूर शहरातील ६ भागात ९ कोरोना बाधित रुग्ण आढळले असल्याची माहिती शिरूर ग्रामीण रुग्णालयाचे प्रभारी वैद्यकीय...

Shirur : शिरूर तालुक्यातील ४६ गावात १६१ कोरोना बाधित रुग्ण एकाचा मृत्यू. शिरूर तालुक्यातील बेट टाकळी हाजी परीसरात व पूर्व भागात कोरोनाचा उद्रेक

Shirur शिरूर दिनांक प्रतिनिधी     दोन दिवसात शिरूर तालुक्यातील ४६ गावात १६१ कोरोना बाधित रुग्ण आढळले तर एकाचा मृत्यू...

Shirur : शिरूर तालुक्यातील ३६ गावात ९८ कोरोना बाधित रुग्ण शिरूर तालुक्यातील बेट टाकळी हाजी परीसरात व पूर्व भागात कोरोनाचा उद्रेक

Shirur शिरूर तालुक्यातील ३६ गावात ९८ कोरोना बाधित रुग्ण शिरूर तालुक्यातील बेट टाकळी हाजी परीसरात व पूर्व भागात कोरोनाचा उद्रेक...

Shirur :शिरूर तालुक्यातील १९ गावात ५४ कोरोना बाधित रुग्ण शिरूर तालुक्यातील बेट टाकळी हाजी परीसरात कोरोनाचा उद्रेक

Shirur शिरूर तालुक्यातील १९ गावात ५४ कोरोना बाधित रुग्ण शिरूर तालुक्यातील बेट टाकळी हाजी परीसरात कोरोनाचा उद्रेक   शिरूर दिनांक...

You may have missed